Koningsspelen 2015

Koningsspelen

Bewegen is gezond

Gezamenlijke aftrap Koningsspelen op 26 april 2013: warming-up ‘Bewegen is gezond’

Op 26 april 2013 vond in Enschede om 9.30 uur de gezamenlijke, landelijke aftrap van de Koningsspelen plaats. De organisatie van de Koningsspelen nodigde scholen van harte uit om mee te doen met een speciale dans die hiervoor als warming-up beschikbaar was gesteld door Kinderen voor Kinderen. De dans  ‘Bewegen is gezond’,  paste mooi bij de Koningsspelen, waar samen bewegen centraal staat.

Beschikbaarheid lied en dans

Op de website van Kinderen voor Kinderen stond de videoclip, de songtekst, een video-instructie en een lesbrief van de dans. Het lied en de dans werd op 26 april 2013 live op radio, tv en internet uitgezonden. Scholen die tijdens de Koningsspelen geen beschikking over beeld of geluid hebben, konden met de leerlingen het lied zelf zingen en daarbij dansen, bijvoorbeeld in de klas, op het schoolplein, in de aula, op het schoolplein of op een sportveld.